traderthang72020

SELL USDCHF 18/03/2022

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Giá phản ứng tại SZ D1, hình thành SZ H4, entry bằng zone này, trend giảm ngắn hạn H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.