OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Giá đang giảm nhưng tiếp cận vùng Buyzone cực mạnh của khung thời gian lớn hơn.
Tại đây ta có Hợp lưu của vùng Buy Zone H4 nằm trong D1, W1, tháng nữa. Trời ơi quá mạnh.
Do đó rất có thể sẽ đảo chiều xu hướng H4 tại đây. Tuy nhiên vẫn là xu hướng giảm khung tuần, Vậy nên chỉ cần ăn ngắn tại Key Level khung tuần là ok
RR rất cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.