traderthang72020

BUY USDCHF 08/03/2022

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Liên tiếp tạo Dz H4 đẹp, entry bằng Dz H1. Sl ngắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.