WindyCloud

quan sát buy USDCHF tại đáy cũ

OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
tình trạng sideway vẫn đang diễn ra trên 2 cặp tiền tệ điển hình EURUSD và USDCHF
kì vọng USD có thể điều chỉnh giảm trong khoảng 3 ngày tới đưa USDCHF nhúng qua Lower band D1 về đáy cũ tại 0.98580, tại đây chúng ta có thể buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.