Son-Trader

USDCHF - BUY - Phân tích do PHSFund

Giá lên
Son-Trader Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
BUY USDCHF

Giá : 0.90294

SL : 0.89990
TP : 0.91350

RR : 1:3.4

Lưu Ý : Đầu tư tài chính là việc có rủi ro hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình, lệnh này chỉ tham khảo!
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.