PKTeam

Canh SHORT USDCHF

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Giá USDCHF đã test lại vùng hợp lưu giữa supply zone và cạnh trên của channel giảm. Chúng ta đợi tín hiệu break kênh tăng rõ ràng và Sell khi giá restest lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.