anhnd1

USDCHF - Mua trên H4

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Mua giá hiện tại với mục tiêu TP: 1.00960
SL đáy H4: 0.99055
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.