iC3tea

UF pullback về 61.8

Giá lên
iC3tea Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
UF tiếp tục xu hướng tăng.
Giá đang hồi về fibo 61.8
chờ giá break trendline thì BUY
TP @ 1.002
SL @ 0.9934
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.