smallturtle

Sell USD/CHF trong thế sideway

OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
- Biểu đồ tuần: USD/CHF đang thế uptrend, song đường giá đang gặp khó tại vùng supply của tuần
==> Kịch bản giằng co trước cản
- H4: Vùng cung tiềm năng tương ứng biên trên 0.93230, sell xuống biên dưới 0.92454, rồi lại mua lên nếu có tín hiệu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.