OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Canh sell USDCHF trong vùng Supply H4
Entry cụ thể trong vùng 0.9399
Stoploss 0.9409
TakeProfit tại vùng 0.9336

Mùa bay của coin và chứng đã hết. Còn asset nào để đầu tư không? Có: hàng hóa phái sinh. Mở tài khoản ở đây để nhận sự hỗ trợ nhé: https://bit.ly/3wxHOod
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.