CuBin2802

Phân tích cặp USDCHF_29.09.2023

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Trên đồ thị Ngày, chúng ta thấy được rằng USDCHF hiện tại vẫn đang trong trend tăng khá tốt, tuy vậy hiện tại giá đã chạm vùng kháng cự 0.922-0.924 nên có lực bán tại đây. Hôm qua đóng nến khá xấu khi cây nến là cường lực, bao trọn cây nến tăng hôm trước thể hiện lực bán là khá mạnh.

Trên đồ thị khung H4. Chúng ta thấy USDCHF vẫn đang giảm, chưa có dấu hiệu giá cân bằng hay tạo nền, vì vậy tiếp tục quan sát. Khu vực hiện tại có thể xem là khu vực mua trong khung 4H.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.