tradafx

Đợi xuất hiện tín hiệu retest và cơ hội mua với USDCHF

Giá lên
FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Khung thời gian 30 phút.
Xu hướng tăng.
Sau khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ thì giá tăng phá Key level tại 0.92900 của đợt thoái lui trước đó.
Đợi xuất hiện một đợt retest tại mức giá này và xuất hiện các mẫu hình giá tăng thì có thể tìm cơ hội mua với USDCHF .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.93600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.