FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Downtrend trên UCHF đã quay trở lại, chú ý vào khung tg h4 khi giá hồi về để có điểm vào lệnh Sell đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.