Mie_Stable_Profit_Trading

Kịch bản USDCHF tuần 30/8 – 3/9/2021

OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF đang đi biên độ thấp dần thu hẹp trong 2 cạnh mô hình nêm.

Kì vọng sắp tới cặp tiền này sẽ tiếp tục đi trong mô hình.

Khuyến nghị: canh buy khi giá hồi về vùng kháng cự quanh 0.905x, SL 0.901, TP1: 0.913, TP2 0.92
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.