Jayce1006

USDCHF 4 - 8/11/2019 Kỳ vọng đi xuống với động lực hiện tại

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
1D
TT: Đang SW kẹt giả tuần vùng hẹp
VPA G: Giảm mạnh, tăng khá yếu , vol đỉnh tụt liên tiếp
VPA S: Giảm vol tốt nhưng Spead k ổn lắm nhưng k đáng kể. Chờ Beak out là vào đc. có thể hồi nhẹ
PA G: NULL
PA X: Cụm pinbar đẩy xuống