Jayce_Pham

USDCHF 4 - 8/11/2019 Kỳ vọng đi xuống với động lực hiện tại

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
1D
TT: Đang SW kẹt giả tuần vùng hẹp
VPA G: Giảm mạnh, tăng khá yếu , vol đỉnh tụt liên tiếp
VPA S: Giảm vol tốt nhưng Spead k ổn lắm nhưng k đáng kể. Chờ Beak out là vào đc. có thể hồi nhẹ
PA G: NULL
PA X: Cụm pinbar đẩy xuống

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.