smallturtle

Chờ mua USD/CHF trong thế sideway

Giá lên
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USD/CHF tuần 7/3/2022
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc sóng đi ngang với biên trên 0.93101, biên dưới 0.91196
- Biểu đồ H4: Sóng giảm đang chạy với động lượng yếu dần
- Hành động: Quan sát phản ứng giá tại biên dưới để có kế hoạch mua lên, mục tiêu 0.92552
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.