TraderTop-net

USDCHF ngày 07/05 - Mô hình Harmonic nằm trong hộp

Giá lên
FX_IDC:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF vẫn đang đi trong một vùng tích lũy trong 1.0120 - 1.0240. Vùng tích lũy lớn này cho thấy nếu có breakout xảy ra, USDCHF sẽ đi nhanh về một phía nào đó. Mô hình harmonic tăng là Bullish Gartley XABCD đang được tạo ra. Vùng điểm D là vùng mua vào. Chúng ta theo kèo mua cho USDCHF hôm nay.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.