URIFX

USDCHF: Bán pullback

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Chart nói lên tất cả:
Break channel và pullback.
Sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.