buileanhtuan123

USD/CHF khung H1 khả năng cao đã chuyển qua xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Có thể vẽ được 1 đường xu hướng tăng trên kHung H1 . Chờ giá tiếp cận lại đường trendline để tìm điểm vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.