haivinhbuh

USDCHF sẽ tiếp tục giảm

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Xu hướng giảm đã hình thành tại khung D, vài ngày trước nến có sự bật ra khỏi trend giảm, nhưng chỉ là sự hồi tạm thời. Nến khung 4h cũng đã bắt đầu tiếp tục giảm, đã có thể vào lệnh.
SL: 0.982xx.
TP tuỳ tình hình tại các kháng cự mình vẽ bên dưới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.