URIFX

@USDCHF #Flat => Mua từ đáy

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Đây là thời điểm khá lý tưởng để buy USDCHF với tỷ lệ 1:3. Đẹp hơn nữa là tỷ lệ 1:8
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Tui đã sai! :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.