CuBin2802

Phân tích cặp USDCHF_05.09.2023

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
- Hiện tại giao dịch có thể Buy vì các tín hiệu ở khung 4H và D cho thấy xu hướng tăng khá đẹp, chờ các set up đẹp để vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.