xuanhaimmoer

USDCHF - Sẽ quay đầu back test 1 đoạn - xuanhaimmoer

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Các phân tích rõ ràng đã được thể hiện trên biểu đồ, mọi người đọc và cho ý kiến ở phần comment dưới nhé.

Good luck for all and hope you like this !


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.