OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
UCHF trong kênh giá tăng, Giá đã chạm trendline tăng cập nhật và phản ứng tăng.
Ý tưởng giao dịch như thể hiện trên chart
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.