SinvestFX

Chiến lược USDCHF 25/3 - SinvestFX

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Biểu đồ USDCHF D1:

Trên D1 USDCHF đang gặp trendline giảm đồng thời là gặp vùng kháng cự đỉnh 0.9845. Khả năng cao USDCHF sẽ quay về vùng hỗ trợ 0.9632.

=> Sell USDCHF tại 0.9806, SL 0.9909, TP1 tại 0.9632, TP2 tại 0.9437.


Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình!

Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.