khoahuynh

USDCHF - Đang tiếp cận kháng cự mạnh

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Cặp tiền USDCHF tiến gần đến vùng Supply hợp lưu với Kháng cự trên đồ thị H4
Canh bán 0.9265, SL 0.9276
Takeprofit 3R tại 0.9229
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.