NguyenThang33

Phân tích cặp USD/CHF -

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Có mức cản cứng, được xác định lại trong khung D1 và H4.
Khả năng lớn giá sẽ quay đầu đảo chiều, hướng về vùng hỗ trợ 01 và 02.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.