hoangvuanh7693

Đợi bán xuống

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Trên khung D1 giá đã phá qua vùng hỗ trợ rồi nên xu hướng giảm đã được xác nhận. Đợi giá hồi về anh em có thể bán xuống, kèo này khá đẹp, đừng bỏ lỡ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.