maivanhai

Kịch bản một số cặp tiền tuần tới

FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Mình phân tích một số cặp tiền trong tuần tới dựa trên phương pháp Price Action. Các bạn tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.