CuBin2802

Phân tích cặp USDCHF_11.09.2023

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Hiện tại cả phân tích cơ bản lẫn kỹ thuật đều ủng hộ đà tăng tiếp tục của USDCHF, chờ các set up đẹp để buy tiến tới vùng 0.9
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.