NguyenThang33

USDCHF - Chuẩn bị phá tam giác

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Tam giác đi đc 2/3 cạnh, mô hình hai đỉnh đã hình thành > tín hiệu sell đã có.
Mục tiêu đầu tiên sẽ là 0.9980 - gần 100 PIPS. Stop loss sẽ đặt trên mức kháng cự tại 1.0125

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.