cuongdongphu

Short USDCHF

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Short USDCHF
- Kênh ngày test lại cây nến Engu hôm trước
- Kênh 45M tạo mô hình vai đầu vai
- Short USD CHF:

R:R:1/2
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.