nguoiduadieu

mô hình tam giác vs sideway up ở bên trong dự tỉ số này còn tăng

Giá lên
FX:USDCNH   U.S. Dollar/Chinese Yuan
4 phiên đổ lại đây cho thấy giá vàng đang sideway trong vùng 1490-1505.dấu hiệu vùng dưới đang cho thấy kịch bản xấu để MMS gôm hàng 1 cách rõ rệt.
Vùng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.