Cowboyyy

USDCNH - Tuần này khá nhiều kèo

Giá lên
FX:USDCNH   U.S. Dollar/Chinese Yuan
Buy sell như hình.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ: Cắt lỗ đúng quy trình