NgocHaiPearlie

Update so sánh sức mạnh các đồng tiền chính hiện tại 11/06/2019

FX_IDC:USDEUR   Đô la Mỹ / Euro
Update so sánh sức mạnh các đồng tiền chính hiện tại 11/06/2019

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.