GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY vẫn đang thể hiện cấu trúc giảm khi tâm lý lo ngại rủi ro vẫn còn

Tiếp tục canh sell 107.9 - 108.10, mục tiêu 107, stop 108.30

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.