GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh USDJPY

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY vẫn đang thể hiện cấu trúc giảm khi tâm lý lo ngại rủi ro vẫn còn

Tiếp tục canh sell 107.9 - 108.10, mục tiêu 107, stop 108.30

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh