PayBackTime9999

#USDJPY Xu hướng Tăng - Canh buy

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Lệnh Mua #USDJPY
Giá vào lệnh: 107.050
Cắt lỗ: 106.640 (40pip)
Mục tiêu: 107.600 (55pip)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.