PayBackTime9999

#USDJPY Xu hướng Tăng - Canh buy

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Lệnh Mua #USDJPY
Giá vào lệnh: 107.050
Cắt lỗ: 106.640 (40pip)
Mục tiêu: 107.600 (55pip)

Bình luận