GAMOFX

usdjpy trước tin NF

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
góc độ phân tích kỹ thuật trung hạn UJ vẫn nghiêng giảm nhiều hơn
tối nay với tin NF quan điểm tôi UJ có thể giảm hẳn hoặc backtext lại 1 nhịp về vùng chiếm giữ phe sell 1 lần nữa.
khuyến nghị giao dịch theo fakey - hướng xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.