NguyenThang33

UJ đanng trong trạng thái downtrend!

Giá xuống
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tôi đang trông chờ bước sóng 12345 hoặc 123 di chuyển lên sau đó sẽ down xuống để vào trạng thái Short. Tôi chỉ điều chỉnh một số ý tưởng để anh em thấy một lộ trình thay thế và không muốn nhầm lẫn. Nếu USDJPY không tiếp tục điều chỉnh cao như tôi mong đợi thì việc quay vòng có thể xảy ra sớm hơn thế bởi vì một sự thúc đẩy lớn như vậy xuống trước (nhìn trái). LONG sẽ là một động thái ngược xu hướng. Tôi không tìm kiếm bất kỳ trạng thái LONG tại thời điểm này. Tôi sẽ BUY lại sau nhưng trước hết tôi sẽ vào lệnh SHORT theo sóng 3 hoặc 5 tại mức kháng cự của cặp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.