URIFX

@USDJPY #Reversal at 0.618 Fibo => Sell

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
hi all,
Có thể USDJPY sẽ correct tại điểm cuối của wave 3.
URI .
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.