huynhchau1106

USDJPY 1H, Buy ngắn hạn , Mô hình W

Giá lên
huynhchau1106 Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Mô hình Wammie và Moolah
1. Wammie và Moolah là phiên bản độc đáo của mô hình hai đáy, để lọc ra các mô hình hai đáy không đạt tiêu chuẩn, việc tập trung vào các mô hình hai đỉnh hai đáy với các đặc trưng giao dịch tối ưu như Wammie và Moolah sẽ cho phép bạn chỉ giao dịch các mô hình hai đỉnh, hai đáy có xác xuất thành công cao.
2. Biểu đồ USDJPY của H1 xuất hiện lần chạm đầu tiên vào vùng 113.700 (vùng mạnh), tạo đáy 113.651
3. Lần 2 chạm vào vùng tại đáy 2 : 113.750 , cao hơn đáy 1 tầm 9 pip , giữa 2 lần chạm là 20 cây nến
4. Thị trường xuất hiện 1 cây nến tăng mạnh ở lần chạm thứ 2, dùng lệnh Buy Stop đảm bảo rằng giao dịch sẽ chỉ khớp nếu thị trường tăng giá cao hơn cây nến trước đó.
5. Cắt lỗ được đặt dưới đáy của lần chạm đầu tiên
6. Chốt lời ở vùng tiếp theo trên Wammie , tại giá 114.210, tỷ lệ R:R = 1:1
Đóng lệnh: dừng lỗ: 4. Ở lần chạm thứ 2, cây nến tăng giá không phải là BÓNG LỚN, HAY ĐUÔI CHUỘT TÚI, nên khả năng thành công thấp
7. Bên trái không có nhiều khoảng trống, khả năng thành công thấp hơn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.