ThinhNgoAmatuer

USDJPY PHÁ ĐỈNH TIẾP TỤC XU HƯỚNG TĂNG ? NGÀY 8/12/2021

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hi mọi người, ngoài một số cặp mình đã phân tích trend dài hạn trước đó thì nay lại có thêm USDJPY đã break đỉnh và có thể sẽ tiếp diễn xu hướng tăng, như hình giá đã tạo cầu ở khung H1, chúng ta sẽ chờ giá hồi về lấy thanh khoản và đi tiếp diễn, plan sẽ hủy nếu giá break được vùng cầu này, xem như sẽ loss kèo này nếu điều đó xảy ra. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.