SinvestFX

Chờ Sell USDJPY tại kháng cự vùng 107.20

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang trong kênh giá giảm trên D1.
Giá phá qua hỗ trợ vùng 107.20. Khi giá quay lại retest, chờ tín hiệu đảo chiều
=> SELL

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.