OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang sideway trong biên độ vùng cản màu vàng, có thể canh scalp trong biên này
Bình luận: Ai không kì kèo vài 3 pips là có ngay tầm 60pips bỏ túi rồi
Bình luận: Đi như kịch bản
Ai không kì kèo vài 3 pips là có ngay tầm 60pips bỏ túi rồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.