DamThinh

chiến lược đã lên ý tưởng từ tin NF tuần trước UJ

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
tín hiệu từ chối giá bao gồm fakey + nến giảm tại 113.6
sell và tp dài 112.6 hoặc xa hơn nữa
lưu ý: xu hướng chính vẫn theo kịch bản giảm