GAMOFX

chiến lược đã lên ý tưởng từ tin NF tuần trước UJ

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
tín hiệu từ chối giá bao gồm fakey + nến giảm tại 113.6
sell và tp dài 112.6 hoặc xa hơn nữa
lưu ý: xu hướng chính vẫn theo kịch bản giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.