Thangtranfx

USDJPY Giá xuống

Giá xuống
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY mô hình giá xuống có thể canh bán trong vùng 109.747 - 110.059

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.