OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đang trong 1 xu hướng giảm rõ rệt, điểm vào lệnh tối ưu đã bị bỏ lỡ. Nên chờ giá hồi về vùng giá 110.167 để có điểm vào lệnh tối ưu. Ưu tiên vào lệnh là Short tại thời điểm này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.