NgocHaiPearlie

USDJPY - Xu hướng tăng sau khi test cản hỗ trợ.

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Khả năng giá sẽ tiếp tục tăng, kỳ vọng vào đồng USD mạnh sẽ được duy trì....

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.