huan162

USD /JPY 01->08/01 Phân tích theo Pp Bob Volman

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
GIá vừa thoát khỏi gia đoạn đi ngang trong MH hộp . chuyển từ Xh đi ngang XH tăng hiện tại giá đg tích lũy dưới đg Kc ngang chờ Giá VÀ EMA đi đến điểm cuối cùng của cú nén để BUY .