GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh USDJPY

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY di chuyển trong biên độ 107.70 - 108.70

Canh sell khi giá test lại 108.70, mục tiêu 108.
Canh buy khi giá chạm vùng hỗ trợ 107.7, mục tiêu 108.5

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.